Bench- and table scales

En bänkvåg, även kallad bordsvåg kan ha skiftande karaktär och egenskap. Gemensamt är att bänkvågar ofta har en maximal kapacitet på 30kg, eventuellt 60kg. Noggrannheten kan variera från cirka 10-20g och ned till 0,001g på en precisionsvåg och ännu mer noggrant när det gäller analysvågar. Det som också kan skilja en bänkvåg från en annan, är vilket material den är gjord av samt vilken IP-klassning den har. Funktionerna kan även de skilja, eftersom vi under denna kategori hittar både enkla kontrollvågar och avancerade vågar som räknevågar och precisionsvågar med till exempel densitetsvägning som funktion.

  • Lidén Approved
  • Lidén Basic
  • Lidén Industry
  • UWE
  • Vibra