Butiksvågar

För att en butiksvåg skall vara godkänd att använda så krävs det att den skall vara typgodkänd enligt OIML Klass III och förstagångsverifierad. Detta gäller för att vägningen skall vara godkänd att ligga till grund för ekonomiska transaktioner och handlar i första hand om konsumentskydd. Butiksvågar kan även gå under benämningen prisuträknande vågar eller prisberäkningsvågar. En vanlig typ av butiksvåg är etikettvågen, som är lämplig för märkning av olika typer av livsmedel, chark och delikatesser men även i produktion. För att koppla en butiksvåg till ett kassaregister krävs att såväl våg som kassaregister är typgodkänt och att man använder sig av ett godkänt kommunikationsprotokoll.