Lidén Basic

Lidén Basic skall fokuseras på att vara ett prisvärt sortiment av vågar för olika delar av verksamheten. Lidén Basic vänder sig i första hand till användaren som har behov av enklare vågar i delar av verksamheten för mindre frekvent användning eller i tidsbegränsade projekt. Lidén Basic är också ett alternativ där användaren i olika delar av sin verksamhet har behov av produkter med ett lägre pris med bibehållen kvalitet.