Personvågar

Personvågar är samlingsnamnet för de vågar som i första hand är avsedda att användas för att väga personer och patienter inom sjukvården. De grundläggande kraven på dessa är att de levereras typgodkända och förstagångsverifierade samt att de är CE-märkta inklusive MDD-godkännande.  Hos Lidén Weighing hittar du pelarvågar med eller utan längdmätare, portabla golvvågar, babyvågar och barnvågar, stolsvågar med 2 eller 4 svängande hjul samt rullstolsvågar. Rullstolsvågar kan vara i form av separata balkar eller en större plattformsvåg med integrerade ramper.

Produktbroschyrer