Lidén Medical

Lidén Medical är vårt eget sortiment av vågar för användning inom sjukvården. Sortimentet är framtaget med de krav som ställs på kvalitet, dokumentation och patientsäkerhet.  Vågar i sortimentet Lidén Medical skall alltid vara typgodkända, CE-märkta inklusive MDD/MDR. Vågarna levereras förstagångsverifierade och uppfyller samtliga krav som ställs på vågar för användning inom sjukvården.