Komponenter

Under kategorin komponenter samlar vi de enskilda produkter som en våg kan vara uppbyggd av. Vi har olika typer av våginstrument som kan vara anpassade för olika typer av miljö samt ha en mängd olika funktioner så som dosering eller någon form av kontrollfunktion. Instrumentet kan även bestå av en lastcellsförstärkare/transmitter som kan kommunicera med en mängd olika protokoll. Vågplattformar med olika kapacitet och storlek, lastceller, lastcellsfot och koppling/summeringsboxar finns också under denna kategori.