Lastceller

Lastceller, lastgivare eller trådtöjningsgivare i princip fungerar den på samma sätt. Med en del justeringar beroende på vilken typ av vägning och i vilken miljö den ska installeras i. De är framtagna i olika kapaciteter och utförande beroende på önskad noggranhet och last på vågen. Från några 100 gram till 10 tals ton. De flesta av våra givare är typgodkända minst i klass C3 och IP klassade. Typiska modeller är single point, bending beam, shear beam, tension-compression lastcell. 

  • Celtron
  • Laumas
  • Lidén Approved
  • Revere Transducers
  • Sensortronics
  • Tedea Huntleigh